Jump to the main content block

長庚大學分子醫學中心

Research Group

CGU Molecular Medicine Research Center
Research Group

Proteomics Core

余兆松 分醫中心主任/教授
Dr. Jau-song Yu

TEL :
03-2118800-5171
E-Mail :
yusong@mail.cgu.edu.tw
游佳融 教授
Dr. Chia-Jung Yu

TEL:
03-2118800- 3424
E-Mail :
yucj1124@mail.cgu.edu.tw
簡昆鎰 副教授
Dr. Kun-Yi Chien

TEL :
03-2118800- 5971
E-Mail :
kychien@mail.cgu.edu.tw
吳治慶 副教授
Dr. Chih-Ching Wu

TEL :
03-2118800- 5093
E-Mail :
luckywu@mail.cgu.edu.tw
陳怡婷 助理教授
Dr. Yi-Ting Chen

TEL :
03-2118800-3558
E-Mail :
ytchen@mail.cgu.edu.tw
紀朗明 副研究員
Dr. Lang-Ming Chi

TEL :
03-3281200-8961
E-Mail :
lmchi@mail.cgu.edu.tw
朱俐潔 助理研究員
Dr. Lichieh Julie Chu

TEL :
03-2118800-3557
E-Mail :
julie.chu@mail.cgu.edu.tw
蕭永晉 助理研究員
Dr. Yung-Chin Hsiao

TEL :
03-2118800-3552
E-Mail :
hschin@mail.cgu.edu.tw
徐嘉偉 博士後研究員
Dr. Chia-Wei Hsu

TEL :
03-2118800-3539
E-Mail :
allenshu828@gmail.com
謝雅如 博士後研究員
Dr. Ya-Ju, Hsieh

TEL :
03-2118800-3539
E-Mail :
hsiehyaju@mail.cgu.edu.tw
張雅婷 博士後研究員
Dr. Ya-Ting Chang

TEL :
03-2118800-3539
E-Mail :
m9301106@gmail.comGenomics Core

譚賢明 教授
Dr. Bertrand Tan

TEL :
03-2118800-5067
E-Mail :
btan@mail.cgu.edu.tw
劉軒 助理教授
Dr. Hsuan Liu

TEL :
03-2118800-3526
E-Mail :
liu-hsuan@mail.cgu.edu.tw
楊佳郁 助理教授
Dr. Chia-Yu Yang

TEL :
03-2118800-3527
E-Mail :
chiayu-yang@mail.cgu.edu.tw
吳啟生 助理研究員
Dr. Chi-sheng Wu

TEL :
03-2118800-3856
E-Mail :
wcs573@mail.cgu.edu.twBioinformatics Core

鄧致剛 教授
Dr. PETRUS TANG

TEL :
03-2118800-5136
E-Mail :
petang@mail.cgu.edu.tw
黃柏榕 助理教授
Dr. Chih-Ching Wu

TEL :
03-2118800-3934
E-Mail :
pjhuang@mail.cgu.edu.tw
李季青 助理教授
Dr. Chi-Ching Lee

TEL :
03-2118800-3887
E-Mail :
chichinglee@mail.cgu.edu.tw
陳亭妏 助理研究員
Dr. Tingwen Chen

TEL :
03-2118800-3167
E-Mail :
afra@mail.cgu.edu.tw
葉元鳴 博士後研究員
Dr. Yuan-Ming Yeh

TEL :
03-2118800-3167
E-Mail :
ymyeh@mail.cgu.edu.tw
張益峯 博士後研究員
Dr. Ian Yi-Feng Chang

TEL :
03-2118800-3166
E-Mail :
Ianyfchang@mail.cgu.edu.tw
楊崎 博士後研究員
Dr. Chi Yang

TEL :
03-2118800-3167
E-Mail :
chiyang@mail.cgu.edu.tw
駱紀東 博士後研究員
Dr. Ji-Dung Luo

TEL :
03-2118800-3167
E-Mail :
adamjdluo0323@gmail.com
許世賢 IT 工程師
Khor Shi Xian

TEL :
03-2118800-3168
E-Mail :
ss90530tw@gmail.comPathology Core

薛純 醫師
Dr. Chuen Hsueh

TEL :
03-3281200-2741
E-Mail :
ch9211@cgmh.org.twMolecular Epidemiology Core

蘇文慧 助理教授
Dr. Wen-Hui Su

TEL :
03-2118800-3564
E-Mail :
whsu@mail.cgu.edu.twMicroRNA Core

張玉生 教授
Dr. Yu-Sun Chang

TEL :
03-2118800-5131
E-Mail :
ysc@mail.cgu.edu.tw
黎欣白 副教授
Dr. Hsin-Pai Li

TEL :
03-2118800-3593
E-Mail :
paili@mail.cgu.edu.tw
廖威超 助理教授
Dr. Wei-Chao Liao

TEL :
03-2118800-3528
E-Mail :
pett650130@gmail.com
陳嘉君 助理研究員
Dr. Chia-Chun Chen

TEL :
03-2118800-3532
E-Mail :
chenchiachun
@mail.cgu.edu.tw
陳泰龍 博士後研究員
Dr. Tai-Long Chen

TEL :
03-2118800-3166
E-Mail :
t.l.chen@outlook.com
彭宸璟 博士後研究員
Dr. Chen-Ching Peng

TEL :
03-2118800-3469
E-Mail :
seera0423@gmail.comBiostatistics Core

史麗珠 教授
Dr. Lai-Chu See

TEL :
03-2118800-5119
E-Mail :
lichu@mail.cgu.edu.tw